Connect Database

สัญลักษณ์โรงพยาบาล

กลางคืน รพ.สุวรรณภูมิ มองไม่รู้ว่าเป็นโรงพยาบาล ควรมีกล่องไฟ ที่ให้รู้ว่าเป็นโรงพยาบาล คนในพื่นที่รู้ แต่คนผ่านทางไม่รู้นะคะ เช่น กล่องไฟรูปกากะบาท หรือป้ายไฟ led ชื่อโรงพยาบาลที่มองเห็นระยะไกล ๆ

โดย : แมงมุม อีเมล์ : เมื่อ : 29 มกราคม 2561
ร่วมตอบคำถาม
รายละเอียด : *
ชื่อผู้ตอบ : *
อีเมล์ :