ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และบุคลากรมีความสุข

    ข่าวและประชาสัมพันธ์
28/11/2561
ระเบียบโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2561 
24/08/2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสหกรณ์โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
15/08/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อมาจำหน่ายสินค้าในร้านค้าสหกรณ์  
24/07/2561
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อมาจำหน่ายสินค้าในร้านค้าสหกรณ์ 
12/07/2561
คู่มือการกำหนดอายุการเก็บเอกสารและการทำลาย 
11/07/2561
ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก 
09/07/2561
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธิขายทอดอตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
09/07/2561
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธิขายทอดอตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
02/07/2561
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธิขายทอดอตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
13/03/2561
ขออนุญาตตอบข้อร้องเรียน 
26/02/2561
ขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเว็บไซต์ 
23/03/2561
ขออนุญาตนำวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเว็บไซต์ 
15/03/2561
ขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2560 ขึ้นเว็บไซต์ 
30/05/2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบเดือน ต.ค.60-เม.ย.61 
03/05/2561
การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน 
05/03/2561
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
09/03/2561
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
06/02/2561
สรุปประชุมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และวินัยข้าราชการ ประจำปี 2561 
19/03/2561
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
06/02/2561
กำหนดการประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
15/01/2561
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
15/01/2561
คำสั่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิแต่งตั้งทีมประสานสัมพันธ์ 
28/02/2561
รายงานผลการคัดกรองโรคเบาหวานแยกรายหมู่บ้าน ตำบลสระคู ปี2561  
28/02/2561
รายงานผลการคัดกรองความดันโลหิตสูงแยกรายหมู่บ้าน ตำบลสระคู ปี2561 
10/04/2561
บทความงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 


     การรับสมัครงาน
28/01/2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
25/01/2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ นักเทคนิคการแพทย์ 
25/01/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
11/01/2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 ตำแหน่ง 
27/12/2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
26/12/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานขับรถยนต์ 
18/12/2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 อัตรา 
30/11/2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล และพนักงานขับรถยนต์ 
29/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล พนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์ 
05/11/2561
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล พนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา      การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด


     เจ้าหนี้การค้า
12/02/2562
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ขอแจ้งเจ้าหนี้การค้าทุกบริษัท เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


เลขที่ 530 หมู่ 20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130 โทร. 043-581323
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ Copyright ? 2010 All rights Reserved. Powered by IT Center Suwannaphum Hospital. Copyright © 2011 - All Rights Reserved
-