ระบบแจ้งซ่อม Computer ออนไลน์
การแจ้งซ่อม
  รายละเอียด Computer
  บันทึกการแจ้งซ่อม
สถานะการแจ้งซ่อม
  แสดงรายการแจ้งซ่อมวันนี้
  แสดงรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด
  แสดงรายการส่งซ่อม
  แสดงรายการซ่อมไม่ได้
  แสดงรายการซ่อมเสร็จ
รายงาน
  เวลาที่ใช้ในการซ่อม
  จำนวนคอมพ์ที่แจ้งซ่อมมาก
  ผลการปฏิบัติ
  ผลการปฏิบัติรายเดือน

แสดงรายการซ่อมเสร็จ
ลำดับ แผนก/location อาการ การปฏิบัติ วันที่ซ่อมเสร็จ เวลาเสร็จ รายละเอียด แก้ไข
1 งานประกัน internet ใช้ไม่ได้เครื่องมองไม่เห็น Network Restart เครื่องใหม่ 2013-03-11 15:52:45
2 งานประกัน เครื่อง Printer พิมพ์ไม่ออก เนื่องจาก Error Reset เครื่อง Printer ใหม่ แล้วก็Restartเครื่องใหม่ 2013-03-10 09:40:50
3 ห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เนื่องจาก Keyboard โดนน้ำใช้งานไม่ได้ นำ Keyboard ไปเปลี่ยนใหม่ 2013-03-10 10:45:50
4 การเงิน hosxp เข้าไม่ได้ เนื่องจากสัญญาณไม่มา ถอดสาย Lan ออกแล้วก็เสียบใหม่แล้วก็ Restartเครื่องใหม่ 2013-03-09 08:40:10
5 การเงิน hosxp เข้าไม่ได้ เนื่องจากสัญญาณไม่มา ถอดสาย Lan ออกแล้วก็เสียบใหม่แล้วก็ Restartเครื่องใหม่ 2013-03-09 08:40:10
6 ห้องยา Printer ใช้การไม่ได้ เนื่องมากจาก Error Reset เครื่อง Printer ใหม่ 2013-03-09 09:40:30
7 ห้องบัตร Printer มีปัญหา พิมพ์ไม่ออก เนื่องมากจาก Error Reset เครื่อง Printer ใหม่ 2013-03-09 10:00:47
8 OPD ใช้แป้นพิมพ์ไม่ได้ เนื่องจากแป้นพิมพ์ใช้ไม่ได้ เปลี่ยนแป้นพิมพ์ใหม่ 2013-03-08 00:00:00
9 การเงิน Printer พิมพ์ไม่ได้ เนื่องจากwindowsมีปัญหา UPdatewindows ใหม่ 2013-03-07 08:50:49
10 ไตเทียม ติดตั้งโปรแกรม TRT System ติดตั้งโปรแกรม TRT System 2013-03-07 09:55:52
11 คลังอุปกรณ์ เครื่อง boot ไม่ขึ้น เนื่องจาก windows มีปัญหา ติดตั้ง windows ใหม่ 2013-03-07 15:38:11


[͹˹1  2  3  4  5  6  7  8  9    Page [ 9 / 9 ]Copyright © 2012. , Mr.Katanyoo Chernghom, Mr.Weerapon Rangsai, @ Suwannaphum Hospital. Webmaster

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เลขที่ 530 หมู่ 20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130