ระบบแจ้งซ่อม Computer ออนไลน์
การแจ้งซ่อม
  รายละเอียด Computer
  บันทึกการแจ้งซ่อม
สถานะการแจ้งซ่อม
  แสดงรายการแจ้งซ่อมวันนี้
  แสดงรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด
  แสดงรายการส่งซ่อม
  แสดงรายการซ่อมไม่ได้
  แสดงรายการซ่อมเสร็จ
รายงาน
  เวลาที่ใช้ในการซ่อม
  จำนวนคอมพ์ที่แจ้งซ่อมมาก
  ผลการปฏิบัติ
  ผลการปฏิบัติรายเดือน

แสดงรายการซ่อมเสร็จ
ลำดับ แผนก/location อาการ การปฏิบัติ วันที่ซ่อมเสร็จ เวลาเสร็จ รายละเอียด แก้ไข
1 ตึก 2 (ward 2) เครื่อง printer hang และมีจ๊อบงานค้างที่คิว ทำการเคลียร์จ๊อบงานและทำการรีสตาร์ท computer ใหม่ 2013-07-02 15:18:05
2 ฟิตเนส ยังไม่ได้ทำการ config IP address ทำการ fix IP 192.168.0.163 2013-07-01 10:35:14
3 ห้องตรวจหมอ เครื่องปิดไม่ขึ้นหน้าจอ เนื่องจากเป็นอาการของการ์ดจอไม่สามารถแสดงผลได้จึงทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องแล้ว แต่หน้าจอไม่ขึ้น ทำการเปลี่ยนการ์ดจอใหม่พร้อมติดตั้ง Driver ใหม่แล้วกำหนดค่าต่างๆให้ใช้งานได้ตามปกติ 2013-07-01 08:36:28
4 ห้องพักแพทย์ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ช้าไม่สามารถใช้งานได้ ทำการติดตั้ง windows ใหม่พร้อมโปรแกรมต่างๆ จึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ 2013-07-01 13:42:13
5 ห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก เนื่องจากเครื่องอาจทำงานหนักจนเกินไปจึงไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ทำการ Reset เครื่องปริ้นเตอร์ใหม่จึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ 2013-07-01 13:46:02
6 ตึกเด็ก เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ เนื่องเครื่องปริ้นถูกกระดาษเข้าไปติดจึงไม่สามารถปริ้นได้ ทำการนำกระดาษที่มันติดเครื่องปริ้นเตอร์ออกแล้วก็ Reset เครื่องปริ้นเตอร์ใหม่จึงสามารถใช่งานได้ตามปกติ 2013-06-30 09:47:08
7 งานประกัน ใช้ hosxp ไม่ได้ และอินเตอร์เน็ต เนื่องจากไฟไม่เข้า switch hup จึงไม่สามารถ เข้าระบบ hosxp ได้ ทำการเสียบปั้กเข้าไปใหม่เพื่อให้ switch hup ไฟเข้าระบบจึงสามารถใช้งานตามปกติ 2013-06-30 10:26:29
8 ตึก 1 (ward 1) เครื่องปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากเครื่องปริ้นหมึกหมดจึงไม่สามารถปริ้นได้ ทำการเปลี่ยนหมึกแล้วทำการ reset เครื่องปริ้นเตอร์ใหม่จึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ 2013-06-30 13:30:57
9 ห้องตรวจหมอ เข้าระบบ hosxp ช้าจนไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องอาจเป็นกับเครื่อง server อาจทำงานหนักเกินไปจึงทำให้เครื่องช้า ทำการ Restart เครื่อง Server ใหม่ระบบจึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ 2013-06-30 12:33:52
10 ทางเดินหายใจ เนื่องจาก Hosxp เป็น v.3.56.4.22 ทำการเปลี่ยน Hosxp เป็น v.3.54.7.20 2013-06-28 08:45:31
11 การเงิน สาย Lan ไม่สามารถ connect เข้ากับ Hosxp ได้ ทำการถอดและเสียบสาย Lan ใหม่ 2013-06-28 08:54:22
12 ศูนย์คุณภาพ เนื่องจากได้ทำการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปที่ใหม่ ได้ทำการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วได้ทำการเดินสาย LAN ใหม่ด้วยเพื่อจะได้เขาระบบต่างๆๆขอโรงบาล 2013-06-28 08:08:12
13 LAB เนื่องเขาระบบ hosxp ไม่ได้ เนื่องจากโปรแกรม hosxp เป็น versionใหม่จึงไม่สามารถเขาระบบได้ ได้ทำการ Remove Programe hosxp ออกแล้วทำการติดตั้งใหม่ให้เป็น version เก่าจึงสามารถเขาระบบได้ตามปกติ 2013-06-28 09:10:12
14 ตึก 2 (ward 2) เมื่อทำการเช็คเวอร์ชั่นของ Hosxp แล้ว เป็นเวอร์ชั่น 3.65.4.22 ทำการเปลี่ยนเวอร์ชั่นเก่า คือ 3.54.7.20 2013-06-28 10:56:59
15 ตึก 2 (ward 2) printer ปริ้นไม่ออก เนื่องจากปริ้นเตอร์อาจมีปัญหา ทำการ Reset เครื่องปริ้นเตอร์ใหม่และ Restart เครื่องคอมพิวใหม่จึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ 2013-06-28 11:17:43
16 ฟิตเนส computer ไม่สามารถใช่งานได้ เนื่องจาก Ram มีปัญหาจึงไม่สามารถใช่งานได้ ทำการเปลี่ยน RAM จึงสามารถใช่งานได้ตามปกติ 2013-06-28 14:00:23
17 ห้องยา เข้าระบบ hosxp ไม่ได้ เนื่อง ip ชนกันจึงไม่สามารถเข้าถึงระบบได้ ทำการแก้ ip ใหม่จึงสามารถใช่งานได้ตามปกติ 2013-06-27 08:32:20
18 สุขาภิบาล ไม่สามารถส่ง LAB ได้เนื่องจากเป็น version ใหม่จึงไม่สามารถส่ง LAB ได้ จึงทำการ เปลี่ยน version เป็น version เก่าจึงสามารถส่ง LAB ได้ตามปกติ 2013-06-27 10:34:56
19 คลีนิคพิเศษ ระบบ hosxp ใช้งานไม่ได้ อาจเป็นที่ข้อมูลผู้ป่วยเยอะเกินไปทำให้ Server ทำงานหนัก ทำการออกจากระบบ hosxp แต่ละเครื่องออกแล้วก็เข้าไปใหม่จึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ 2013-06-27 10:27:40
20 ห้องตรวจหมอ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องตรวจจอประสารตา เพื่อให้ผู้ป่วยได้ตรวจตา ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องตรวจจอประสารตา 2013-06-27 14:05:38
21 ห้องยา คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คห้องยา ใช่งานไม่ได้มีเสียงร้องปีบๆๆ อาจเกิดจากอาการ Ram เสือมสภาพ ได้ทำการนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คไปเปลี่ยนเพือใช่งานได้ทันที่ 2013-06-26 08:17:27
22 ทางเดินหายใจ boot เครื่องไม่ขึ้นเข้า windows ไม่ได้ เนื่องจากเกิดจากอาการ ram มีปัญหาจึงไม่สามารถ boot เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ทำการเปลี่ยน Ram ใหม่จึงสามารถ boot เครื่องได้เข้าระบบได้ตามปกติ 2013-06-26 10:02:36
23 ห้องให้คำปรึกษา เปิดเครื่องแล้วไม่เข้า windows เนื่องจาก Ram เสือมสภาพจึงไม่สามารถเปิดเครื่องให้เข้าระบบ windows ได้ ทำการเปลี่ยน Ram จึงสามารถเปิดเครื่องได้เข้าระบบได้ตามปกติ 2013-06-26 11:12:05
24 OPD เครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นไม่ออก เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มองไม่เห็นเครื่องปริ้นเตอร์จึงไม่สามารถปริ้นออกมาได้ ทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่จึงสามารถใช่งานได้ตามปกติ 2013-06-25 09:15:52
25 ห้องยา โปรแกรม internet explorer เข้าไม่ได้ เนื่องจากเครื่องอาจมีปัญหาหรือระบบ ทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่จึงสามารถเข้า internet ได้ 2013-06-25 10:19:19
26 ห้องตรวจหมอ โปรแกรม google chrome เข้าไม่ได้ เนื่องจากโปรแกรมมีปัญหาจึงไม่สามารถใช่งานได้ ได้ทำการ remove โปรแกรมออก แล้วทำการติดตั้งโปรแกรม google chrome ใหม่จำสามารถใช่งานได้ตามปกติ 2013-06-25 10:22:55
27 บริหาร เข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากสาย lan หลวม เข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากสาย lan หลวม 2013-06-24 09:41:22
28 คลีนิคพิเศษ printer ไม่ออก เนื่องจากเครื่องปริ้นเตอร์ขึ้นไฟแดงจึงไม่สามารถใช่งานได้ ทำการ reset เครื่องปริ้นใหม่จึงสามาใช่งานได้ตามปกติ 2013-06-24 90:47:48
29 คลีนิคพิเศษ เครื่องเข้าระบบ hosxp ไม่ได้ เนื่องจากสาย lan ไม่เข้า ทำการเสียบสาย lan เข้าใหม่จำสามารถใช่งานได้ตามปกติ 2013-06-24 08:50:04
30 ห้องทำแผล windows failed ทำการลง windows ใหม่ และลงโปรแกรมใหม่ 2013-06-24 10:54:22


[͹˹1  2  3  4  5  6  7  8  9   [] Page [ 3 / 9 ]Copyright © 2012. , Mr.Katanyoo Chernghom, Mr.Weerapon Rangsai, @ Suwannaphum Hospital. Webmaster

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เลขที่ 530 หมู่ 20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130